Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

funnyfacesbanner.png

Partnerzy

Partnerzy

VITAL to projekt Erasmus + KA2 – strategiczne partnerstwo, które łączy doświadczenie pięciu organizacji z Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski i Hiszpanii.

LEAPlogoLONG.png

Language Education and Partnerships (Ltd), w Anglii, oferuje szeroki zakres usług edukacyjnych i szkoleniowych dla uczniów, stażystów i nauczycieli, z zakresu nauki języka obcego dla osób uczących się w każdym wieku oraz doskonalenie zawodowego dla doświadczonych nauczycieli i wychowawców, zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w Europie.

Prowadzony przez mały zespół ekspertów (z dużym doświadczeniem w zakresie realizacji projektów i zarządzania w ramach programów europejskich i krajowych inicjatyw, w tym dostarczenia kursów stacjonarnych, wizyt studyjnych i warsztatów), działalność LEAP Ltd jest prowadzona na duży obszarze w ramach  lokalnych i krajowych wydarzeń w Wielkiej Brytanii, imprez i wspólnych projektów w innych krajach europejskich.

Jesteśmy przekonani, że praca zespołowa wspomaga, kreatywność i sukces jednostki, dzięki wykorzystaniu kolektywnej wiedzy i wsparciu grupy; jest to zasada, którą stosujemy we wszystkich naszych działaniach z dziećmi I nauczycielami.

leaponline.eu

GFUERTESlogoLONG.png

CEIP Gloria Fuertes Alzira, w Hiszpanii, to wielojęzyczni Szkoła utworzona 8 lat temu przez rząd.

Główną cechą tej placówki jest prowadzenie wielojęzycznego, doświadczalnego program nauczania. 80% nauczania odbywa się w języku obcym. W naszym przypadku, językiem obcym jest angielski, obok dwóch innych języków urzędowych (walenckiego i hiszpańskiego) używanych w szkole w celu poprawy kompetencji komunikacyjnej uczniów, jak i również nauki przedmiotów pozajęzykowych.

Szkoła jest zróżnicowana kulturowo, z 19 różnymi językami reprezentowanymi przez naszych uczniów. Dlatego różnorodność językowa i kulturowa jest elementem, który bierzemy pod uwagę w naszych planach i działaniach.

Musimy skupić się na rozwoju wymiaru europejskiego w celu wspierania internacjonalizacji naszego centrum. W tym celu, ciągu ostatnich kilku lat,  opracowaliśmy kilka projektów e-twinning.

mestreacasa.gva.es/web/ceipgloriafuertes

MISIOLANDIAlogoLONG.png

Misiolandia to przedszkole znajdujące się w centralnej Polsce, w mieście Bydgoszcz. Nasze przedszkole oferuje ciepłe i przyjazne środowisko, w którym dzieci czują się jak w domu. Realizujemy podstawę programową Ministerstwa Edukacji, dostosowaną do potrzeb i możliwości każdego dziecka.

Naszym dzieciom oferujemy szeroki wachlarz zajęć rozwijających zainteresowania. Stwarzamy warunki do dziecięcego odkrywania i tworzenia oraz czerpania przyjemność z tańca, śpiewu, aktorstwa, gotowania, czytania, piłki nożnej i uczenia się języków obcych.

Nasze przedszkole prowadzi program rozszerzonego nauczania języka angielskiego, którego celem jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dzieci.

misiolandia.com

GraffitiCharactersbanner.png
CRESCIAMOlogoLONG.png

Fundacja Cresci @ Mo, we Włoszech, została założona przez Gminę Modena w celu zarządzania, poprzez model innowacyjny, szkołami i usługami edukacyjnymi, skierowana jest do dzieci w wieku 0/6 lat, zbierająca i rozwijająca doświadczenia zdobyte przez miasto Modena. Fundacja zarządza 10 przedszkolami dla dzieci w wieku od 3 do 6. Celami Fundacji jest rozwoju tożsamości dzieci, ich autonomii, poczucia obywatelskiego i wiedzy. Wspiera obszary emocjonalne, społeczne i poznawcze dzieci z poszanowaniem etapów ich rozwoju osobistego.

Fundacja dąży do realizacji prawa do edukacji dla wszystkich chłopców i dziewcząt, promując rozwoju tożsamości, autonomii, kompetencji i poczucia obywatelstwa oraz zwiększania wymiarów emocjonalnych, poznawczych i społecznych, zgodnie z etapami rozwoju i indywidualnymi potrzebami dzieci.

Fundacja promuje zaangażowanie pracowników, uznając centralną rolę wychowawców i nauczycieli, w budowę i realizacji projektu edukacyjnego. Rodzice są włączeni do udziału w projektach edukacyjnych w szkołach, współpracują i są aktywną częścią życia przedszkolnego. Rodzice są postrzegani jako czynnik do stymulowania, wzmocnienia i aranżowania współpracy między rodzinami.

Kształcenie zawodowe nauczycieli jest uważane za najważniejsze narzędzie w dążeniu do wysokiego poziomu usług edukacyjnych.

fondazionecresciamo.it

BRIDGEWATERlogoLONG.png

Bridgewater- szkoła podstawowa w Anglii, to przyjazne dla wszystkich dzieci miejsce w samym sercu tętniącej życiem społeczności. Staramy się zapewnić inspirujące nauczanie, tak aby każde dziecko mogło osiągnąć najlepsze rezultaty. Nasz etos to włączenie wszystkich członków społeczności szkolnej w proces nauczania, taka aby każde dziecko było dostrzeżone i mogło odnieść sukces. Wychowanie jest w centrum naszej uwagi, a umiejętne wsparcie dzieci pozwala im czuć się bezpiecznie, i wspomaga proces uczenia.

Nasz program nauczania jest tematyczny i jego celem jest zaangażowanie wszystkich naszych uczniów. Każdego roku proponujemy tygodnie tematyczne, które inspirują nas do osiągania wyższego poziomu w całej szkole. Naszym celem jest dać dzieciom mocne fundamenty aby w przyszłości mogły rozwijać swoje pomysły i koncepcje.

Rozwijanie myślenia u dzieci jest kluczem do zrozumienia, w jakim miejscu uczeniu się one znajdują i jakie będą ich kolejne kroki.
Słowo „wyzwanie” jest integralną częścią naszego podejścia i postawy. Komponuje się ono z naszym pozytywnym podejściem do dziecka i zdolnością do empatii. Żadne dziecko nie jest ograniczane, a wynik otwiera je na nowe możliwości. Dążymy do wysokiej jakości edukacji.

Nasze poczucie szkolnej wspólnoty umocniło się kiedy wzrosła ilość jej członków. Pracujemy w zespołach. Nasze dzieci chętnie współpracują z uczniami z innych roczników. Uczą się razem i wzajemnie wspierają. Cudowne jest, widzieć jak starsze, i młodsze dzieci są razem zaangażowane w zadania, takie jak udostępnianie książek, rozwijanie umiejętności czytania, czy wspierając się nawzajem na placu zabaw lub motywując się w czasie aktywności sportowych.

Nasza silna współpraca z rodzicami jest kluczem do dobrego samopoczucia dzieci i ich sukcesów w szkole. Staramy się ściśle współpracować z rodzicami i cieszymy się wsparciem organizacji Friends Association.

bridgewaterprimary.net