Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Remnants2banner.png

Aktualizacje

Aktualizacje

Spotkanie Partnerskie w Alzira, Hiszpania

Pierwsze spotkanie partnerskie, zostało zorganizowane przez Szkołę CEIP Gloria Fuertes w Alzira, Hiszpania. Rozpoczęło się powitaniem partnerów paradą pracowników i uczniów, trzymających flagi, reprezentujące każdy z krajów partnerskich Następnie, umożliwiono nam zobaczenie szkoły i obserwację zajęć.

Dwudniowe spotkanie rozpoczęło się od dyskusji na temat treści, celów i założeń projektu. Został opracowany szczegółowy plan prac oraz ramy czasowe. Został przydzielony zakres obowiązków oraz podział ról dla każdego z partnerów.

Pracownicy, jak i uczniowie szkoły bardzo miło przyjęli partnerów w Alzira. Ponadto, partnerzy mieli okazję odbyć prywatną wizytę w ratuszu z udziałem Prezydenta miasta i innych miejscowych dygnitarzy. W lokalnej prasie ukazał się artykuł o spotkaniu i projekcie.

Spotkanie 2: Bydgoszcz, Polska

Minęło prawie 12 miesięcy od pierwszego, rozpoczynającego wspólny projekt, spotkania partnerów w Alzira, Hiszpania, we wrześniu 2016 r. Od tamtej pory kontynuujemy pracę nad projektem. Nasze działania wpłynęły już zarówno na dzieci jak i pracowników we wszystkich 4 krajach. Było to widoczne podczas drugiego spotkania, którego gospodarzem była Misiolandia w Bydgoszczy, w Polsce, we wrześniu 2017 r.

Dwudniowe spotkanie umożliwiło partnerom dokonanie przeglądu dotychczasowych działań projektowych i pokazało ogromną ilość wykonanej dotychczas pracy.

Gospodarze byli bardzo gościnni, wraz z dziećmi z przedszkola i personelem sprawili, że czuliśmy się jak w domu!

Spotkanie 3: Northampton, Wielka Brytania

Końcowe spotkanie w ramach projektu odbyło się w czerwcu 2018 r. W szkole podstawowej Bridgewater w Northampton, w Wielkiej Brytanii. Zarówno pracownicy, jak i dzieci byli bardzo gościnni i dokładali wszelkich starań, aby pokazać, jak duży wpływ projekt wywarł na ich naukę.Dwudniowe spotkanie zapewniło uczestnikom możliwość świętowania pracy zrealizowanej w ciągu prawie 2 lat trwania projektu.Spotkanie zbiegło się w czasie z konferencją, która odbyła się 20 czerwca, formalnie uruchamiając projekt i wszystkie jego wyniki dla publiczności. Burmistrz Northampton i jego współpracownicy również  spotkali się z partnerami, gratulując wszystkim ogromnych osiągnięć i innowacyjnych pomysłów w dostarczaniu pracownikom i uczniom ekscytujących możliwości uczenia się w kontekście europejskim.