Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

GraffitiTeachersbanner.png

Warsztaty

Warsztaty

Wspólne szkolenia personelu

Zespół projektowy zaplanował 4 wspólne szkolenia personelu. Spotkania będą się odbywać w Wielkiej Brytanii, Polsce, Hiszpanii i we Włoszech, w okresie od września 2016 do lipca 2018.

  • Praca z tekstem i obrazem (GB)
  • Technika opowiadania – Storytelling (PL)
  • Wykorzystanie komiksu i filmu (H)
  • Działania w edukacji terenowej – Świat wokół nas, dźwięki i kolory w przyrodzie (I)

Jeśli chcesz do nas dołączyć, prosimy skontaktować się z zespołem na info@leaponline.eu

Pierwsze szkolenie- Wielka Brytania, listopad 2016

Pierwszy warsztat tematyczny – „Praca z tekstem i obrazem” odbył się w Walsall, w Wielkiej Brytanii, w listopadzie 2016 roku. 5-cio dniowe szkolenie umożliwiło uczestnikom poznanie szerokiego wachlarza pomysłów na aktywności z dziećmi oraz wypracowanie zasobów i materiałów dydaktycznych. Szkolenie zostało zorganizowane przez Language Education & Partnerships.

Szkolenie nr 2 – Polska, maj 2017

Drugi 5-dniowy warsztat tematyczny „Story Telling” odbył się w maju 2017r., w Bydgoszczy. Szkolenie prowadzone było przez nauczycieli z Przedszkola Misiolandia (Polska) oraz Szkoły Podstawowej Bridgewater (Wielka Brytania), a także wspierane i koordynowane przez LEAP. Wypracowano wiele technik, które angażowały wszystkich uczestników w tworzenie i przestawianie opowiadania i historii. Gospodarzem wydarzenia było Przedszkole Misiolandia.

Trzecie warsztaty: Hiszpania, listopad 2017

Trzecie warsztaty tematyczne: "Wykorzystanie komiksów i kręcenie filmów" odbyły się w Walencji i Alzira w Hiszpanii, w listopadzie 2017 r. i trwały 5 dni. Warsztaty były prowadzone wspólnie przez zespoły z CEIP Gloria Fuertes, LEAP i Bridgewater Primary School.

Czwarte warsztaty: Włochy, marzec 2018

Czwarte warsztaty tematyczne: "Świat wokół nas: dźwięki i kolory na zewnątrz" odbyły się w Modenie, we Włoszech, w marcu 2018 r. i trwały dni. Warsztaty zostały zorganizowane i prowadzone przez zespół Fondazione Cresci @ mo.